Escola

L’escola SKERZO neix l’any 1980 sota la direcció de Maite Barrio. Des d’aleshores oferim la possibilitat de gaudir i aprofundir en l’aprenentatge de la música a persones de totes les edats (a partir de 4 anys).

La nostra metodologia és activa. Els més petits aprenen la música de manera sensorial i vivencial en forma de jocs. A través dels cursos, aquest aprenentatge es va ampliant i aprofundint de manera significativa i constructiva.
Les classes per a adults i d’instrument són individuals. Els grups són molt reduïts, i l’atenció és individual per a cada alumne.

Oferim diverses assignatures: llenguatge musical, cant, impostació de la veu, harmonia, piano, conjunt instrumental, guitarra, violí i flauta de bec. A més a més, fem activitats conjuntes entre els diferents grups d’alumnes (coral, petites orquestres, audicions enregistrades i en viu, etc.) i activitats obertes al públic (concerts, festes de Nadal i final de curs, activitats amb professors convidats…).

Fem avaluacions continuades dels alumnes a través de l’observació a l’aula i a les actuacions en públic. A final de curs es fan unes proves per confirmar els resultats d’aquesta avaluació i es dóna un diploma de nivell. Hi ha la possibilitat de fer una prova al conservatori per passar de grau.

Les classes s’imparteixen a les tardes de dilluns a divendres amb horaris establers pels grups, adaptables pels instruments, amb opció durant tot l’any de començar nous cursos.


El nostre objectiu

Proporcionar qualitat i nivell amb un esperit obert i d’adaptació a les noves tècniques d’ensenyament i d’aprenentatge.


La meva escola…, la nostra escola…,

És un centre familiar i punter -que no de reraguarda-,

en el que tothom

(com si “a la carta” i no “al menú” es tractés)

aprèn el que vol aprendre.

Des del nen de quatre anys que vol només conèixer…,

passant pel “hobby” de l´adult

que sempre ha estimat la música

i ha trobat ara el temps per gaudir-ne;

o el jove estudiant

que l’ha triat com a professió i

l’estudia molt seriosament dedicant-li la seva vida.

La nostra escola

té personalitat pròpia

i s’ha canviat el rigor dels exàmens

per la il.lusió i l´interés

pels concerts, audicions i altres activitats,

fent així, que els qui en formen part,

i, sense adonar-se’n,

arribin a les classes amb la il.lusió pròpia de combinar

l´austeritat de la tècnica,

i l’art que cal per fer

M Ú S I C A