Instruments

Piano
Guitarra
Acordió
Violí
Petita orquestra
Flauta
Cant, Cant coral, Impostació de la veu