Cursos

La nostra metodologia és activa. Els més petits amb la iniciació (de 4 a 6 anys; dilluns o dijous) aprenen la música de manera sensorial i vivencial en forma de jocs. També es fan servir instruments depercusi teclat, i cant entre altres.

Així aprenen a estimar la música i saber per qui ha estat escrita. A través dels cursos, aquest aprenentatge es va ampliant i aprofundint de manera significativa i constructiva.

És amb el preparatori ( de 6 a 7 anys; dilluns, dimarts, dimecres, divendres ) amb el que seguim aquest aprenentatge d’una manera més acadèmica, canviant poc a poc els jocs per la teoria i solfeig aplicats. També en aquestes classes es fan servir el cant i els instruments.

Es segueix amb la LOGSE amb tots els nivells fins cursos superiors, amb la possibilitat d’examinar-se en Conservatoris. Impartim també el Sistema Tradicional (Pla 66) a tots nivells.

Amb l’harmonia i el contrapunt podem aprendre a composar la nostra pròpia música i a analitzar les obres d’altres autors clàssics o moderns.

També fem lectura de partitures clàssiques i modernes, classes per adults, etc.

Les classes s’imparteixen a les tardes de dilluns a divendres, amb horaris establerts pels grups, adaptables pels instruments, amb opcions durant tot l’any de començar nous cursos.

La matrícula és oberta tot l’any.