Activitats

A l´escola Skerzo, s´organitzen una sèrie d´activitats relacionades amb el món de la música on hi participen alumnes de totes les edats i nivells.

Activitats obertes al públic

Concerts Tradicionals:

Festival de Nadal: Segona quinzena de Desembre

Cada any els nostres alumnes ens ofereixen el concert nadalenc. Es toquen nadales i peces de diferents compositors.

Festival de Fi de Curs: Segona quinzena de Juny
És al mes de Juny quan de nou es reuneixen per interpretar el repertori que amb il·lusió han preparat durant el curs. Aquesta trobada es produeix amb motiu de l´arribada de l´estiu.

Concert d´adults:

Els nostres alumnes més grans també es reuneixen dos cops a l´any per demostrar el que s´han estat esforçant.

Concerts varis a càrrec d’Skerzo Group:

Amb professionals i alumnes avantatjats, en diferents sales i locals

Reproducció de peces musicals

Concerts amb artistes convidats: alumnes de Leonid Sintsev, concertista i catedràtic del conservatori Anton Rubinstein de St. Petersburg i del SMUC de Barcelona

Audicions

Ambient musical i ensenyança per adults ( també tercera edat )

Master Classes